Featured, Hotel, Travel

Time to Breath in Nature – นอนดูดาว ‘พราวภูฟ้า’ ที่แม่ริม

ส่วนตัวแล้วเมย์ ว่าตัวเองเป็นคนชอบเที่ยวภูเขามากกว่าลงทะเล คิดว่าเหตุผลหนึ่งก็คือเมย์ชอบความเขียวขจีของต้นไม้ใบหญ้า ความชุมชื้นของป่าเขา และความรู้สึกที่ว่า ถูกธรรมชาติรอบๆ โอบกอดเอาไว้ ซึ่งนั่นก็ฟังดูเหมาะสมและเข้ากันกับตัวเมย์ดี เมย์อยู่กรุงเทพฯ เกิดและเติบโตที่กรุงเทพฯ แต่ว่าตัวตนของเมย์นั้นกลับไม่ได้เติบโตไปพร้อมกับจำนวนตึกรามบ้านช่อง สีสัน และความเพลิดเพลินที่พวกเราต่างมีส่วนช่วยกันสร้างเสริมเติมแต่งให้กับกรุงเทพฯ มากนัก เมย์มองว่าสีสันในชีวิตเมย์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแสง สี เสียง แฟชั่น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการประดับประดาด้วยสิ่งของที่มีราคา หรือการสร้างภาพงามๆ…

Read more