Wellness

5 Simple Tips For A Better Health (And Shape)

มีหลักการและวีธีต่างๆ มากมายในการสร้างหุ่นสวยและสุขภาพดี ทั้งการเลือกทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ การออกกำลังกาย การบำรุงผิวพรรณและความงาม ทั้งนี้เราต่างก็มีความคิดที่แตกต่างกันในเรื่องของสุขภาพ นิยามและคำจำกัดความของคำว่า รูปร่างดี หรือสุขภาพดี เช่นเดียวกับวิธีการปฏิบัติที่แตกต่างกันด้วย สำหรับเมย์แล้ว เมย์คิดว่าการที่เราจะมีรูปร่าง “สวยและสุขภาพดี” ได้นั้นเริ่มจากการที่เรารักตัวเองก่อน เรารักตัวเองเพราะเราเข้าใจว่าอะไรที่ดีต่อตัวเราและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เราเกิดความพยายาม ทำให้เราอยากฝึกฝน อยากพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น เพื่อที่จะได้มีสุขภาพดีพร้อมๆ กับรูปร่างที่ดีในอุดมคติของเรา วันนี้เมย์ก็อยากจะมาแชร์ความคิดเห็นของเมย์…

Read more