Menu
Acro / Fitness

AcroYoga Basic Inversion “Candlestick”

สวัสดีค่ะ วันนี้เมมีวีดีโอออกกำลังกายสไตล์ Partner Acrobatics กับการฝึกทำท่า “Candlestick” กับคู่ มาฝากกันค่ะ สำหรับวีดีโอตัวนี้ก็เป็นวีดีโอการสอนตัวแรกของ actacrobatics ที่ทำขึ้นเพื่ออยากจะเป็นแรงบัลดาลใจให้ทุกๆ คนมาเล่นสนุกกันค่ะ

สำหรับท่า Candlestick นั้นก็เป็นท่า Basic Inversion ของ Partner Acrobatics (กลับหัวกลับหาง) ที่ Base (ฐาน) อยู่ในตำแหน่ง L-Basing และ Flyer (นักบิน) อยู่ในตำแน่ง แนวดิ่งขาชี้ฟ้า มีหลักการเดียวกับการฝึกท่า Tripod Headstand บนพื้นค่ะ

คำแนะนำในการฝึก

  • การฝึกนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป แต่อย่างไรก็ดี ผู้เริ่มฝึกใหม่ควรศึกษาและทำความเข้าใจ เกี่ยวกับพื้นฐานของกิจกรรมประเภท Partner Acrobatics เสียก่อน
  • Safety First! ผู้ฝึกควรคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองและคู่ฝึกเป็นอันดับแรก เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ ผู้ฝึกควรเลือกสถานที่ฝึกให้เหมาสมและฝึกด้วยความระมัดระวัง
  • สำหรับผู้ฝึกใหม่ เราแนะนำให้ฝึกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน โดยมี Spotter เป็นผู้ช่วยเรื่องความปลอดภัย

Happy (butt) #flying นะค้า

Love, May xo

No Comments

    Leave a Reply